กฎใหม่ลงทุนคลอดไม่เกิน ก.ค. ประกันภัย เอกชนกังขาลงทุนนอก

ประกาศลงทุนใหม่ส่งผลดีต่อธุรกิจ ประกันภัย เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ครอบคลุมตราสารใหม่ๆ ที่ออกมา

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=701

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ คปภ. จัดทำร่างประกาศ คปภ.ฉบับใหม่ เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัยเสร็จแล้ว เตรียมจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมบอร์ด คปภ. เพื่อให้ประธานบอร์ดฯ ลงนามในเดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าน่าจะประกาศใช้ได้เร็วที่สุดภายในเดือนมิถุนายน หรือช้าที่สุดไม่เกินเดือนกรกฎาคม

ทั้งนี้ ประกาศลงทุนฉบับใหม่จะส่งผลดีต่อการลงทุนของธุรกิจ ประกันภัย เพราะมีความชัดเจนมากกว่าประกาศฉบับเดิม ใช้ถ้อยคำที่ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น ไม่ซับซ้อน ครอบคลุมตราสารใหม่ๆ ที่ออกมา รวมถึงมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิม

กล่าวคืออนุญาตให้บริษัท ประกันภัย สามารถลงทุนเกินสัดส่วนที่ภาครัฐกำหนดได้ จากเดิมไม่สามารถทำได้ ให้เฉพาะการลงทุนในหุ้นเท่านั้น โดยต้องใช้กระแสเงินทุนของตนเองเข้าไปลงทุน ไม่ใช้เงินจากเบี้ย ประกันภัย ที่เก็บเข้ามา ซึ่งบริษัทที่จะลงทุนเกินได้ ต้องมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีเงินกองทุนส่วนเกิน และมีความพร้อมด้านการลงทุน โดยต้องยื่นขอความเห็นชอบจากนายทะเบียน

“ประกาศลงทุนฉบับใหม่ เราจะใช้ไประยะหนึ่ง หลังจากนั้นจะมาดูกันอีกที ถามว่ากฎใหม่จะทำให้รายได้จากการลงทุนของบริษัท ประกันภัย เพิ่มขึ้นหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนจากการลงทุน ประกันภัย ส่วนใหญ่ลงทุนในพันธบัตร ถ้าซื้อไว้ก่อนปรับ ดอกเบี้ยลดลงจะมีกำไรจากการลงทุน ขณะที่ตลาดหุ้นปีที่ผ่านมาดี ภาพรวมพอร์ตลงทุนบริษัท ประกันภัย ทุกแห่งดี”

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า เกณฑ์การลงทุนใหม่ มีการปรับเปลี่ยนในหลายจุด และต้องมาทำความเข้าใจให้ชัดเจน เช่น ในเรื่องสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศ ที่อนุญาตให้ 15% ของสินทรัพย์ลงทุน นั้นก็ยังต้องมาทำความเข้าใจ ว่าแล้วจะต้องขออนุมัติวงเงินที่จะไปลงทุน ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) เหมือนเดิมหรือไม่ หรือให้ขอความเห็นชอบจากนายทะเบียนอย่างเดียว

“เกณฑ์การลงทุนใหม่ โดยภาพรวมถือว่ายืดหยุ่นมากขึ้น ในเรื่องของช่องทางลงทุนใหม่ๆ ทำให้ธุรกิจมีช่องทางลงทุนหลากหลายมากขึ้น”

ด้านผู้จัดการทั่วไปและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายลงทุน บริษัท เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า เกณฑ์การลงทุนฉบับใหม่ ที่มีการแก้ไขจากประกาศฉบับเดิมคือ การกำหนดสัดส่วนการลงทุนต่างประเทศอย่างชัดเจน ให้บริษัทประกันชีวิตสามารถลงทุนต่างประเทศได้ 15% ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมด จากเดิมจะเป็นการขออนุมัติวงเงินลงทุนเป็นก้อนๆ ไป

สาเหตุที่ต้องปรับเกณฑ์การลงทุน เพราะสินทรัพย์ลงทุนของบริษัทประกันชีวิตไทยใหญ่มาก ขณะที่ช่องทางลงทุนจำกัด ซึ่งการปรับให้มีเพดานลงทุนต่างประเทศ จะเป็นผลดีให้บริษัทประกันชีวิต สามารถปรับการลงทุนได้สะดวกขึ้น เช่นการลงทุนในหุ้น ทำให้ไม่เสียเปรียบ

ส่วนกองทุนของไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ (FIF) หากบริษัทประกันชีวิตไทยจะเข้าไปซื้อ ให้ถือเป็นส่วนของการลงทุนต่างประเทศเช่นเดียวกับ FIF ของต่างประเทศที่มาลงทุนในไทย หรือขายในไทย ให้ถือเป็นการลงทุนในประเทศ กล่าวคือให้ดูว่าสินทรัพย์นั้นออกที่ไหน ให้ยึดว่าเป็นของประเทศนั้น

“15% เป็นการกำหนดในช่วงแรก ในอนาคตอาจจะมีการปรับเพิ่มได้”

สำหรับเอไอเอหากคิดตามเกณฑ์ใหม่นี้ มีการลงทุนต่างประเทศประมาณ 7% ของสินทรัพย์ลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณ 600,000 ล้านบาท ขณะนี้มีส่วนที่ยื่นขอลงทุนต่างประเทศไว้วงเงิน 300 ล้านบาท แต่ยังไม่ได้ลงทุน

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in บริษัทประกันภัย and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.