บอร์ดคปภ.ไฟเขียวฟีนิกซ์ กลับมารับประกันภัยตามปกติ

ฟีนิกซ์ ประกันภัย ดำเนินการเพิ่มทุน ปรับปรุงระบบงานบุคคลากรแล้วเสร็จ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=companies&interface=detail&id=506

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุน และปรับปรุงระบบงานและบุคคลากรแล้วเสร็จ บอร์ด คปภ. จึงเห็นชอบให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ นับตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป
2. เหตุการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเอาประกันภัย ในจำนวนที่สูงเป็นประวัติการณ์ กระบวนการเร่งรัดการชำระค่าสินไหมทดแทนยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง และได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสมาคมประกันวินาศภัย บอร์ด คปภ. เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการเพิ่มความยืดหยุ่น และสภาพคล่องทางการเงินให้แก่บริษัทประกันวินาศภัย ที่มีภาระการชำระค่าสินไหมทดแทนประกันภัย จากเหตุการณ์อุทกภัยในจำนวนสูง อันได้แก่ ขยายระยะเวลาการจัดสรรสินทรัพย์หนุนหลังไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 สำหรับสำรองค่าสินไหมทดแทนประกันภัยสุทธิ อันเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย และผ่อนผันให้นับเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ เฉพาะส่วนสินไหมทดแทนเรียกคืนจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานความคืบหน้า การพัฒนาแนวทางการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน จากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย (กองทุนฯ) ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินให้สามารถรับการรักษาได้ทันที โดยให้โรงพยาบาลที่ให้การรักษาผู้ประสบภัยจากรถ สามารถวางบิลเบิกค่ารักษาพยาบาล ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ online (E-Claim) ซึ่งระบบนี้จะทำให้ผู้ประสบภัยที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ทั้งที่เป็นผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน แนวทางดังกล่าวจะลดขั้นตอนเอกสารสำหรับทั้งผู้รับการรักษา และโรงพยาบาลผู้ให้การรักษา โดยจะทยอยเพิ่มพื้นที่การให้บริการในระบบ E-Claim ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นลำดับ และสามารถดำเนินการได้อย่างสมบูรณ์ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2555 เป็นต้นไป

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. จะเร่งประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งในภาคธุรกิจประกันภัย โรงพยาบาล รวมถึงตำรวจทั่วประเทศ ถึงแนวทางการจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินจากกองทุนฯ รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พรบ.) อย่างต่อเนื่องต่อไป

ที่มา : สยามธุรกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>