นายกฯ เป็นปธ.มอบรางวัลประกันภัยดีเด่นประจำปี 2553

ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประกันภัย และกลุ่มบุคคลตัวอย่างดีเด่น ในด้านการเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการประกันภัยของประเทศ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลประกันภัยดีเด่นครบวงจร ประจำปี 2553 เนื่องในวันประกันภัย 1 กันยายน ณ ตึกสันติไมตร ทำเนียบรัฐบาล เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประกันภัย และกลุ่มบุคคลตัวอย่างดีเด่นในด้านการเผยแพร่ความรู้ และส่งเสริมพัฒนาการประกันภัยของประเทศ

นอกจากนี้ ยังร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการส่งเสริมความรู้และสิทธิประโยชน์ ด้านการประกันภัยสำหรับประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรือ ธกส. เพื่อร่วมกันบูรณาการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันภัย และเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร รวมถึงเครือข่ายและบุคคลากรในการแก้ไขปัญหา

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>