ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,(รหัสสินค้า 9479) รถกระบะ กรุงเทพ- FIRST CARE 2+ FLOOD (QUICK PLAN) ทุน 100,000 บาท จาก กรุงเทพประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ FLOOD (QUICK PLAN) ทุน 100,000 บาท จาก กรุงเทพประกันภัย (รหัสสินค้า 9479) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 9479) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 100,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 100,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดย ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ FLOOD (QUICK PLAN) ทุน 100,000 บาท จาก กรุงเทพประกันภัย (รหัสสินค้า 9479) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ข้อมูลบริษัท กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ FLOOD (QUICK PLAN) ทุน 100,000 บาทข้อมูลสนับสนุนการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ FLOOD (QUICK PLAN) ทุน 100,000 บาท จาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2490 ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด โดยการบริหารงานของคุณชิน โสภณพนิช ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด และเมื่อ พ.ศ. 2521 บริษัทฯ เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด ในชื่อ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2536 หากท่านสนใจทำประกันภัยรถยนต์ จากบริษัทกรุงเทพประกันภัย ท่านสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์: (02) 285 8888 หรือ โทรสาร: (02) 610 2100

รายละเอียด/เงื่อนไขการรับประกันสำหรับ ประกันภัยรถยนต์ นี้

 • รับประกันรถยนต์ส่วนบุคคล (น้ำหนักไม่เกิน 3 ตัน) ไม่ใช่รับจ้างหรือให้เช่า
 • รับประกันอู่ในสัญญา
 • รับประกันภัยรถยนต์อายุไม่เกิน 10 ปี
 • คุ้มครองภัยน้ำท่วม ทุนประกันภัย 100,000 บาท
 • ทุนประกันไม่ต่ำกว่า 80% ของราคารถยนต์ (พิจารณาโดยบริษัทประกัน)
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 01/02/2555

รายละเอียดความคุ้มครองหลักสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ผู้ที่สนใจทำ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ FLOOD (QUICK PLAN) ทุน 100,000 บาท จาก กรุงเทพประกันภัย (รหัสสินค้า 9479) ต้องศึกษาความคุ้มครองอย่างละเอียดก่อนการตัดสินใจซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้

 • ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พรบ. 1,000,000 บาท/คน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง
 • ความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน 100,000 บาท/ครั้ง
 • รถยนต์สูญหาย/ไฟไหม้ 100,000 บาท
 • ความเสียหายส่วนแรก (ค่า Deduct) 2,000 บาท/ครั้ง
 • เงินชดเชยในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร 100,000 x 3 บาท
 • เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล 100,000 x 3 บาท
 • วงเงินประกันตัวผู้ขับขี่ 250,000 บาท

อัตราเบี้ยประกันสำหรับแพกเกจ ประกันภัยรถยนต์ นี้

ราคาเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ FLOOD (QUICK PLAN) ทุน 100,000 บาท ราคามาตรฐานจากบริษัทกรุงเทพประกันภัย สำหรับ กรุงเทพ-FIRST CARE 2+ FLOOD (QUICK PLAN) ทุน 100,000 บาท (รหัสสินค้า 9479) ตามหน้ากรมธรรม์ 8,100.00 บาท

 

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เมื่อสั่งซื้อผ่านเรา เพียง 7,539.09 บาท (ซึ่งราคานี้ได้รวมค่าอากร 31.00 บาทและภาษีมูลค่าเพิ่ม 529.91 บาท ไว้เรียบร้อยแล้ว)

 

สั่งซื้อ ประกันภัยรถยนต์ แพกเกจนี้

ท่านที่สนใจสั่งซื้อ คลิ๊ก ประกันภัยรถยนต์ เพื่อ ติดต่อสั่งซื้อกรุงเทพ-FIRST CARE 2+ FLOOD (QUICK PLAN) ทุน 100,000 บาท (รหัสสินค้า 9479) ได้ทันที

This entry was posted in ประกันภัยรถยนต์ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>