รถยนต์ไม่วิ่ง บิ๊กโปรเจกต์ไม่เดิน ประกันภัย โตอืด ความหวังที่ ‘สุขภาพ’

รถไฟฟ้า 10 สายเสร็จ รถยนต์ใช้น้อย ประกันภัยรถยนต์ ลด ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รัฐอุดหนุนน้อย ซื้อ ประกันภัยสุขภาพ ดูแลตัวเอง

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยยังมองแง่ดีถึงแนวโน้มธุรกิจประกันวินาศภัยในปี 2557 คาดว่าจะเติบโตราว 3-5.9% เบี้ย ประกันภัย 210,000-215,000 ล้านบาท จากการที่ในช่วง 7 เดือนแรก อุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเติบโตได้เพียง 1.17% ด้วยเบี้ย ประกันภัย 118,439 ล้านบาทต่ำกว่าเป้าหมาย จากการยอดขายรถยนต์ลดลงถึง 40.5% และสินเชื่อที่อยู่อาศัยหดตัว โดยใน 7 เดือนแรกปีนี้ เราโตแค่ 1.17% ช่วง 6 เดือนเราก็โตได้แค่ 1.05%

จากการ ประกันภัย ที่เป็นหลัก 2 กลุ่มคือ ประกันภัยรถยนต์ และประกันอัคคีภัย ที่มีส่วนแบ่งตลาดรวมกันถึง 64% ของทั้งระบบติดลบ โดย ประกันรถยนต์ ติดลบ 0.24% โดยมีเบี้ย ประกันภัย 69,456 ล้านบาท ประกันอัคคีภัยติดลบ 2.67% เบี้ย ประกันภัย 6,677 ล้านบาท แม้ ประกันภัย ประเภทอื่นจะขยายตัว ไม่ว่าจะเป็น ประกันภัย ทางทะลและขนส่ง(มารีน) เติบโตเพิ่มขึ้น 0.14% เบี้ย ประกันภัย 3,125 ล้านบาท และ ประกันภัย เบ็ดเตล็ดเติบโตเพิ่มขึ้น 4.57% เบี้ย ประกันภัย 39,091 ล้านบาท แต่เป็นอัตราที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

ความหวัง “รถ-สุขภาพ-ไอเออาร์” / ดันเป้า 5.9%

ในช่วงครึ่งปีหลัง ประกันรถยนต์ น่าจะขยายตัวดีกว่าครึ่งปีแรก ตามตลาด รถยนต์ ซึ่งโตโยต้าคาดว่าจะติดลบน้อยลง ด้วยยอดขายรวม 920,000 คัน ลดลง 30.9% ดังนั้นทั้งปี ประกันรถยนต์ น่าจะเติบโตได้เกือบ 10% เบี้ย ประกันรถยนต์ 80-90% เป็นเบี้ย ประกันภัย จากการต่ออายุของลูกค้าเก่า แต่ลูกค้าใหม่มีแค่ 10% ผ่านการต่ออายุจากตัวแทนนายหน้า 80-85% ไฟแนนซ์ 50% และในส่วน ประกันภัย อุบัติเหตุและสุขภาพ น่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก จากการเจาะกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางเพิ่มขึ้นได้ โดยทั้ง 2 ประเภทเป็นความหวังของธุรกิจ ประกันภัย

ประกันภัย สุขภาพ ช่วง 7 เดือนแรกที่ผ่านมาเติบโตถึง 21.78% สูงสุดของทั้งระบบ ด้วยเบี้ย ประกันภัย รับ 4,509 ล้านบาท ขณะที่ประกันอุบัติเหตุเติบโตเพิ่มขึ้น 5.49% รวมไปถึง ประกันภัย ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) ที่เติบโตเพิ่มขึ้น 3.29% น่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นได้เช่นกัน

ส่วนช่องทางจำหน่ายหลักยังคงเป็นตัวแทนและนายหน้า มีสัดส่วนรวมกันถึง 71.7% และช่องทางที่กำลังมาแรง คือ การขายผ่านอินเตอร์เน็ตที่เติบโตถึง 867% เบี้ย ประกันภัย 1,274 ล้านบาท ส่วนแบ่งตลาด 1.25% ขณะที่อัตราสินไหมทดแทน (Loss Ratio) ทั้งระบบอยู่ที่ 50-53% ถือว่าไม่สูงมาก

ประกันภัยสุขภาพ อนาคตแชมป์แทนที่ ประกันภัยรถยนต์

ประกันภัย สุขภาพมีโอกาสที่จะขยายตัวสูงมากใน 10 ปีข้างหน้า เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จาก 9 ล้านคนในปี 2557 เป็น 17 ล้านคน ในปี 2573 เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า สัดส่วน 25% ของประชากรทั้งประเทศ

รัฐบาลไม่สามารถแบกภาระค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลได้ ประชาชนมีแนวโน้มดูแลตัวเองมากขึ้น รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 85,947 บาทต่อคนเพิ่มเป็น 174,319 บาทในปี 2556 วิธีที่ดีที่สุดคือการซื้อ ประกันภัย เพราะรัฐก็อุดหนุนค่ารักษาพยาบาลน้อยลง ประกันภัย สุขภาพจึงเป็นความหวังในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งโรคที่คนไทยป่วย 4 โรคสำคัญ มะเร็ง, หัวใจ, เบาหวาน และความดันโลหิต มีเพิ่มขึ้นมาก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจาก 400 คนต่อประชากร 100,000 คน เพิ่มเป็น 1,200 คน

ประกันภัย สุขภาพมีส่วนแบ่งในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยเพียง 3% รวมประกันอุบัติเหตุแค่ 5-6% เท่านั้น ขณะที่ ประกันรถยนต์ มีสัดส่วนถึง 58% แต่ถ้าเทียบกับทางยุโรป ประกันภัยสุขภาพ มีสัดส่วน 25% ประกันภัยรถยนต์ มีสัดส่วน 30% หากรถไฟฟ้า 10 สายเสร็จ ความจำเป็นในการใช้ รถยนต์ ก็จะน้อยลง เป็นเทรนด์ของโลก รถยนต์ ไม่ใช่ตลาดที่จะขยายได้ แนวโน้มประเทศไทยก็เหมือนกันในอีก 10-15 ปีข้างหน้า ประกันภัย สุขภาพจะมีสัดส่วน เพิ่มเป็น 15-20% กินส่วนแบ่งของ ประกันภัยรถยนต์

ที่มา : สยามธุรกิจ

link : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=871

This entry was posted in ประกันภัยรถยนต์ and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.