วินาศภัย ประกันภัย ไทยต้นทุนสูงกว่าต่างชาติ

เฉลี่ย 4 ปี ประกันภัยต่างชาติ อยู่ที่ 86.08% ต่ำกว่าไทยที่ 98.97% อัตรารวมเฉลี่ย 5 ปี บริษัทต่างชาติจ่ายสินไหมน้ำท่วมสูง อัตรารวมเฉลี่ยสูงกว่าไทย 2 เท่า

สำนักอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย (IPRB) วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของธุรกิจประกันวินาศภัยระหว่างปี 2551-2555 แบ่งเป็นเฉลี่ย 5 ปี และเฉลี่ย 4 ปี ที่ไม่รวมข้อมูลปี 2554 ที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ พบว่าอัตรารวมเฉลี่ย หรืออัตราค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ย (Combined Ratio) ของบริษัทมอเตอร์ หรือบริษัทเน้น ประกันภัยรถยนต์ เฉลี่ย 4 ปี จะสูงกว่าบริษัทนอนมอเตอร์ หรือบริษัทที่เน้นรับ ประกันภัย อื่นๆ ที่ไม่ใช่ รถยนต์ คือ อยู่ที่ 98.9% เทียบกับ 92.3% แต่หากรวมปีน้ำท่วม หรือเฉลี่ย 5 ปี บริษัทมอเตอร์ ประกันภัยรถยนต์ มีอัตรารวมเฉลี่ยที่ 99.6% ต่ำกว่าบริษัทมอเตอร์ ซึ่งอยู่ที่ 156.6%

หากแยกเป็นบริษัทประกันวินาศภัยไทย และต่างชาติ อัตรารวมเฉลี่ย 4 ปีของบริษัทประกันวินาศภัยต่างชาติ อยู่ที่ 86.08% ต่ำกว่าบริษัทไทยที่อยู่ที่ 98.97% เท่ากับว่าต้นทุนบริษัทต่างชาติต่ำกว่าไทย แต่อัตรารวมเฉลี่ย 5 ปี จะเห็นว่าบริษัทต่างชาติล้วนแต่ต้องจ่ายสินไหมน้ำท่วมสูงๆ ทั้งนั้น ทำให้อัตรารวมเฉลี่ย 5 ปีของบริษัทประกันต่างชาติสูงกว่าไทย 2 เท่า โดยอยู่ที่ 206.71% ขณะที่ ประกันภัย ไทยอยู่ที่ 99.19% เท่านั้น แต่ก็สะท้อนต้นทุนของบริษัทประกันวินาศภัยไทย ยังสูงกว่าบริษัทต่างชาติอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ธุรกิจต้องหาทางแก้ไข เพื่อให้แข่งขันได้ในระยะยาว

ที่มา : สยามธุรกิจ

link : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=863

This entry was posted in ประกันภัยรถยนต์ and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.