ส.ประกันวินาศภัยฯ ร่วมมือรัฐขยาย ประกันภัย พืชผลไปพืชไร่ ปศุสัตว์

ทดลองขยายการ ประกันภัย พืชผล ไปยังพืชไร่ ปศุสัตว์ ทดลองกับเกษตรกรโคนมท่าม่วง ให้เกษตรกรทำ ประกันภัย โคนม

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=753

นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกในการเปิดให้เกษตรกรทำ ประกันภัย พืชผล ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก เพราะรัฐบาลช่วยชดเชยเบี้ย ประกันภัย ซึ่งเกษตรกรควรทำ ประกันภัย ภายใน 45 วันหลังการเพาะปลูก จากนั้นในปี 2557 ตั้งเป้าหมายที่จะรับ ประกันภัย ข้าวให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยจะแบ่งพื้นที่เสี่ยงลงไปในแต่ละอำเภอ เพราะจะมีความเสี่ยงแตกต่างกัน คาดว่าจะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

นอกจากนี้ สมาคมวินาศภัยไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐบาล ขยายการ ประกันภัย พืชผลไปยังพืชไร่ ขณะนี้ได้ทดลองนำร่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย และขยายไปยังปศุสัตว์ โดยจะทดลองกับเกษตรกรโคนมท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้เกษตรกรทำ ประกันภัย โคนม ซึ่งเบื้องต้น ประกันภัย ราคาวัวตัวละ 20,000 บาท ค่าเบี้ย ประกันภัย 200 บาทต่อปี หากมีความพร้อมจะขยายไปยังโคนมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ และสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นๆ ส่วนเบี้ย ประกันภัย ประเภทอื่นๆ อยู่ระหว่างการคำนวณให้อยู่ในความเหมาะสม โดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ประกันภัย and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.