ซิกน่า ประกันภัย สำรวจคนไทย กังวลเรื่องความมั่นคงทางการเงิน

ซิกน่า ประกันภัย สำรวจคนไทย 78% ใช้เวลาไปกับกิจกรรมทางออนไลน์ รู้สึกไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน

ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (Cigna Corporation) บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพระดับโลก ที่มีพันธกิจในการพัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้กับลูกค้า ได้ประกาศผลการสำรวจการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อ ‘สุขภาพและความเป็นอยู่’ โดยรวมของประชากรในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมถึงสหราชอาณาจักร

การสำรวจคะแนนสุขภาพและความเป็นอยู่แบบ 360 องศา ของซิกน่า เป็นดัชนีรายปีตัวแรกที่ทำขึ้นเพื่อศึกษาการรับรู้ และทัศนคติของผู้คน เกี่ยวกับสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง โดยสะท้อนความรู้สึกของแต่ละคนที่มีต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง โดยการสำรวจนี้ได้รับการออกแบบเพื่อศึกษาสุขภาพและความเป็นอยู่ใน 5 ด้านหลัก ได้แก่ สุขภาพและความเป็นอยู่ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านครอบครัว ด้านการเงิน และด้านการงาน โดยดัชนีชี้วัด หรือคะแนนที่ได้จากการสำรวจนั้น วัดจากความคิดเห็นโดยรวมของประชากรที่อาศัยอยู่ในแถบเอเชีย-แปซิฟิค และสหราชอาณาจักร

คะแนนที่ได้จากผลการสำรวจ “สุขภาพและความเป็นอยู่” โดยรวม จากการสำรวจใน 6 ประเทศ อันประกอบด้วย ประเทศไทย เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง นิวซีแลนด์ และสหราชอาณาจักร นั้น ประเทศไทยจัดอยู่ในอันดับที่สองรองจากประเทศจีน โดยผลคะแนนยังเผยอีกว่าคนไทยมีคะแนน ‘ต่ำ’ ในด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ทางการเงิน แต่มีคะแนนสูงในด้าน ”สุขภาพและความเป็นอยู่ด้านครอบครัว”

ในด้านสุขภาพ และความเป็นอยู่ทางการเงิน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของคนไทยโดยรวม โดยมีเพียงแค่ 22% เท่านั้นที่รู้สึกมั่นคงกับสุขภาพทางการเงินของตนเอง โดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในช่วงอายุ 30-39 ปี ซึ่งเป็นรุ่นที่ต้องแบกรับภาระ ทั้งในการดูพ่อแม่ และดูแลครอบครัวของตนเอง โดยพวกเขารู้สึกว่าสถานการณ์ด้านการเงินของตนเองไม่ดีพอ และไม่มั่นคง คนไทยเพียง 17% ที่รู้สึกว่าตนเองมีสุขภาพทางการเงินที่ดี นอกจากนี้ผลสำรวจยังเผยอีกว่าเพียง 18% ของคนไทยเท่านั้นที่รู้สึกว่ามีเงินเพียงพอสำหรับการเกษียณ และมีความความมั่นคงทางการเงิน หากไม่ได้ทำงาน ซึ่งจากผลสำรวจโดยรวมสะท้อนว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความมั่นคงทางการเงิน

ตามมาด้วยผลสำรวจสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านร่างกายและสังคม พบว่าคนไทยมีแนวโน้มเสพติดสื่อออนไลน์ ซึ่งส่งผลให้พวกเขามีสุขภาพที่ย่ำแย่ลงในระยะยาว ผลสำรวจบ่งชี้ว่าคนไทย 78% ใช้เวลาไปกับกิจกรรมทางออนไลน์ เช่น การเล่นอินเตอร์เนท ใช้งานเครือข่ายทางสังคม, เล่นเกมออนไลน์ มากขึ้นในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา แทนที่การนอนพักผ่อน และการออกกำลังกาย ผลสำรวจออกมาสอดคล้องกันที่ว่าคนไทยใช้เวลาโดยเฉลี่ยในการออกกำลังกายเพียง 1.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น ในขณะที่คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคเอเชียใช้เวลาในการออกกำลังกายเฉลี่ย 2.3 ชั่วโมง จำนวนชั่วโมงที่ใช้ไปกับการท่องอินเตอร์เนทที่สูงถึง 18.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แสดงให้เห็นถึงการเสพติดกิจกรรมออนไลน์อย่างหนักของคนไทย (ค่าเฉลี่ยของภูมิภาคใช้เวลาเพียง 14.5 ชั่วโมง) นอกจากนั้นคนไทยยังใช้เวลา 13.5 ชั่วโมงไปสังคมออนไลน์ 7.9 ชั่วโมงไปกับการเล่นเกม 7.8 ชั่วโมงไปกับการดูวิดิโอออนไลน์ และใช้เวลา 4.1 ชั่วโมงในการซื้อสินค้าออนไลน์

ผลสำรวจสุขภาพและความเป็นอยู่ด้านครอบครัวพบว่า คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับครอบครัวมากที่สุด ซึ่งผลสำรวจดังกล่าวสอดคล้องกับผลสำรวจของประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียด้วยกัน ผลสำรวจเผยว่า 94% ของคนไทย เห็นด้วยว่าการใช้เวลากับครอบครัวมีความสำคัญต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่โดยรวม โดยให้ความสำคัญกับการใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่และลูกค่อนข้างใกล้เคียงกัน

รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารลูกค้า บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าว “ซิกน่า ในฐานะผู้นำธุรกิจด้าน ประกันภัย สุขภาพในประเทศไทย ได้ดำเนินการสำรวจ และเปิดเผยผลสำรวจคะแนนสุขภาพความเป็นอยู่แบบ 360 องศา ของคนไทยนั้น เป็นไปตามพันธสัญญาของบริษัทฯ ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี”

“ผลสำรวจคะแนนสุขภาพความเป็นอยู่แบบ 360 องศา ของซิกน่า แตกต่างจากผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ และความเป็นอยู่อื่นๆ โดยเน้นการสำรวจในด้านการรับรู้ และทัศนคติ 5 ด้าน ซึ่งเป็นกระจกสะท้อนเพื่อให้ซิกน่าเข้าใจทัศนคติของคนไทยที่มีต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ของพวกเขา จากผลสำรวจช่วยให้เราเข้าใจความต้องการของคนไทยมากขึ้น เราพร้อมที่จะสนับสนุนคนไทยให้มีสุขภาพที่ดี และมีความสมดุลในการใช้ชีวิต จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่ตรงกับความต้องการของคนไทยในทุกๆ ช่วงชีวิต ซิกน่า ประเทศไทย พร้อมแล้วที่จะสนับสนุนให้คนไทยมีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดี”

ซิกน่า วางแผนในการนำผลสำรวจมาเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการออกผลิตภัณฑ์ ประกันภัย และกิจกรรมใหม่ๆ ในปี 2558 ประกอบไปด้วย การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีทั้ง 5 ด้านมาเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคผ่านทางเฟสบุคเพจของซิกน่า

นอกจากนี้ ซิกน่า ประเทศไทย ได้เปิดตัว “แผน ประกันภัย พร้อมรักษา” เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยถือเป็นแผน ประกันภัย แรก ภายใต้กลุ่มผลิตภัณฑ์ “ ประกันภัย สุขภาพมิติใหม่ (Enhanced Health Products) โดยคุ้มครองครอบคลุมทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก พร้อมทั้งความคุ้มครองอุบัติเหตุ ซึ่งจากผลการสำรวจคะแนนสุขภาพ และความเป็นอยู่ทั้ง 5 ด้านของคนไทยนั้น พบว่าคนไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน แผน ประกันภัย ดังกล่าวจึงสามารถตอบโจทย์ลูกค้าในแง่ของการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ส่งผลให้ช่วยลดความรู้สึกไม่มั่นคงทางด้านการเงินลงได้

ผลสำรวจอื่นๆ:
76% ของคนไทยกังวลกับค่าครองชีพในประเทศที่สูงขึ้น
22% ของคนไทยเท่านั้นที่รู้สึกดีกับสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง
64% ของคนไทยมองว่าความมั่นคงด้านการเงินเป็นเรื่องสำคัญ
แต่มีเพียง 18% เท่านั้นที่คิดว่าพวกเขามีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคง

ประเทศไทยแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลต่ำเป็นอันดับที่สองรองจากสหราชอาณาจักร (เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทต่อปี) เนื่องจากมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามาช่วยรองรับ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายตามจริงจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุคือประมาณ 16,000 บาทต่อปี (สำหรับผู้ที่มีอายุสูงกว่า 60 ปี) แต่มีเพียง 38% เท่านั้นรู้สึกว่าพวกเขามีความพร้อมสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหลังการเกษียณ 72% ของคนไทยรู้สึกพอใจกับความมั่นคงด้านการงานของตนเอง แต่มีเพียง 59 % เท่านั้นรู้สึกมีความสุขกับผลตอบแทน และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงาน คนไทยใช้เวลาไปกับกิจกรรมทางออนไลน์มากขึ้น โดยรวมแล้วคนไทยใช้เวลาในการเล่นอินเตอร์เนทมากขึ้น 66% ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากขึ้น 57% เล่นเกมออนไลน์มากขึ้น 40% ทั้งนี้กลุ่มคนอายุน้อยมีความเสี่ยงที่สุดที่จะใช้เวลามากเกินไปกับกิจกรรมออนไลน์ โดยผลสำรวจพบว่า 77% ของผู้ที่มีอายุระหว่าง 25-29 ปี ยอมรับว่าการเล่นอินเตอร์เนทเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้พวกเขาพักผ่อนไม่เพียงพอ

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

This entry was posted in ประกันภัย and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.