คปภ. รณรงค์การซื้อ ประกันภัย 200 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่น

ประกันภัย 200 เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศ

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก

เลขาธิการ คปภ. และผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมโครงการ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สาธิตกระบวนการซื้อ ประกันภัย 200 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่น ว่ามีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถซื้อได้ง่ายและคุ้มครองทันที เพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการทำ ประกันภัย โดยเฉพาะ “การ ประกันภัย สำหรับรายย่อย” หรือ ประกันภัย 200 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงระบบ ประกันภัย ได้อย่างทั่วถึง

ที่มา : อาร์วายทีไนน์


หมวดประกันภัยรถยนต์อื่น ที่สามารถเลือกซื้อได้

 วิริยะประกันภัย   กรุงเทพประกันภัย   สินมั่นคงประกันภัย   อาคเนย์ประกันภัย   เมืองไทยประกันภัย 
This entry was posted in ประกันภัย and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.