Monthly Archives: November 2011

สรุปโครงการบ้านจัดสรรได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม 1.7 แสนหน่วย

บ้านเดี่ยวและถูกน้ำท่วมระดับหัวเข่าขึ้นไป ค่าใช้จ่ายหลักประมาณ 1 แสนบาทขึ้นไป บ้านประเภททาวน์เฮาส์ค่าใช้จ่ายในไม่กี่หมื่นบาทถึงหลายหมื่นบาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สรุปและวิเคราะห์สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ ระบุว่า ภาวะน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระดับน้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มลดลง ยกเว้นพื้นที่ซึ่งเป็นทางน้ำไหลผ่านลงสู่ทะเล

Posted in ข่าวประกันภัย, น้ำท่วม, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , | Leave a comment

เทเวศประกันภัย เตรียมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด

จัดเตรียมทีมสำรวจความเสียหายด้านรถยนต์ของลูกค้า จัดหาที่พักอาศัยเป็นที่อยู่อาศัยชั่วคราวในช่วงวิกฤติแก่พนักงานและครอบครัว ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก บมจ.เทเวศประกันภัยวางมาตรการรับมือผลกระทบจากน้ำท่วม ส่งทีมสำรองฉุกเฉินพิเศษเสริมกำลังให้ความช่วยเหลือลูกค้าอย่างเร่งด่วนหลังน้ำลด เตรียมพร้อมลงพื้นที่ประเมินความเสียหาย

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, เทเวศประกันภัย | Tagged , , , , | Leave a comment

สำนักงาน คปภ. เปิดที่ทำการชั่วคราวเพิ่มอีก 1 แห่ง

คปภ.ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชน จึงได้เพิ่มสถานที่ทำการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราวอีก 1 แห่ง ณ อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 11 ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ประกาศใช้แผนปฎิบัติงานฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย และย้ายที่ทำการใหญ่จากสำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก ไปยังสำนักงาน คปภ.เขตบางนา

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

กรุงเทพประกันภัย BKI Care Station สาขาเซ็นทรัล รามอินทราปิดชั่วคราว

กรุงเทพประกันภัย สาขาต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล รวมถึงศูนย์บริการ Care Station ที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเปิดให้บริการตามปกติ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่บางเขน กรุงเทพมหานคร BKI Care Station สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา ปิดทำการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่31 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

Posted in กรุงเทพประกันภัย, ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment