Monthly Archives: February 2012

แนวคิด SBO จากโฟล์คสวาเกน

โฟล์คสวาเกนเป็นบริษัทหนึ่งจากยุโรปที่ส่งเสริมแนวคิดด้าน Social Best Operation หรือ SBO แกร์ฮาร์ด หัวหน้าประสานงานความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน ได้ให้ความเห็นต่อแนวคิด SBO นี้ว่าทำไมทางบริษัทถึงให้ความสำคัญกับแนวคิดนี้ ทางโฟล์คสวาเกนมองว่าปัจจุบันผู้ประกอบการไม่สามารถเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของสังคมที่มีต่อบริษัท ผู้บริโภคต่างคาดหวังว่าธุรกิจที่จะทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบที่มากขึ้น ซึ่งในวันนี้โลกาภิวัตน์ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้บริษัทรถยนต์จะต้องพยายามที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรตามแนวคิด SBO และหาทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งทุกบริษัทก็จะนำไปใช้เป็นรูปแบบเชิงกลยุทธ์สำคัญของบริษัทเอง อีกส่วนหนึ่ง บริษัทต้องมีมาตรการความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิด SBO และส่งเสริมมูลค่าเงินของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการเพิ่มผลกำไรของบริษัท

Posted in SBO | Tagged | Leave a comment

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทนน้ำท่วม

วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกรณีน้ำท่วม รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 13,545,561 บาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บ.วิริยะประกันภัย มอบสินไหมทดแทนกรณีน้ำท่วม ตามกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

Posted in ข่าวประกันภัย, น้ำท่วม, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, วิริยะประกันภัย | Tagged , , , , , | Leave a comment

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุนแรลลี่ จส.100

กิจกรรมแรลลี่ ฉลองครบรอบ 20 ปีของสถานีวิทยุ จส.100 ครั้งที่ 17 “เก๋า..แต่ไม่เก่า” ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ผู้แทนบริษัทฯ ร่วมพิธีแถลงข่าวในฐานะร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแรลลี่ ฉลองครบรอบ 20 ปีของสถานีวิทยุ จส.100

Posted in ข่าวประกันภัย, จส.100, บริษัทประกันภัย, วิริยะประกันภัย | Tagged , , , , | Leave a comment