Monthly Archives: November 2012

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

ปัญหาคาใจของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เหตุใดประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ไม่คุ้มครองให้ครบถ้วน โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คันที่ทำประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=corp&interface=detail&id=583 ในเรื่องความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น มีทั้งในส่วนที่บัญญัติไว้โดยกฎหมาย และในส่วนที่ตกลงกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทที่รับประกันภัย เพียงแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้กำหนดไว้โดยตรง แต่ต้องพิจารณาจากภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับเสี่ยง กับจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ หรือมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นจึงจะนำมาพิจารณาว่า เหตุที่เกิดขึ้นและทำความเสียหายให้กับวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์หรือไม่เพียงใด

Posted in ข่าวประกันภัย, ข่าวประกันภัยรถยนต์, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , , | Leave a comment

LMG ดันเบี้ยประกันภัย 5 พันล. เมืองไทยฯ แปรเป็นมหาชน

ลดสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เพิ่มเบี้ยประกันภัยไม่ใช่รถยนต์ (นันมอเตอร์) ให้เกิดความสมดุลในเรื่องรายได้ กระจายความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ประธานบริหารสูงสุด บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานครึ่งปีแรกมี เบี้ยประกันภัยรับรวม 2,548 ล้านบาท เติบโต 5% โดยปีนี้มั่นใจทำเบี้ยประกันภัยรับรวมได้ตามเป้า 5,000 ล้านบาท และมีฐานลูกค้า 5 แสนราย

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, แอลเอ็มจี ประกันภัย | Tagged , , , , , | Leave a comment