Monthly Archives: December 2013

คปภ. รณรงค์การซื้อ ประกันภัย 200 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่น

ประกันภัย 200 เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก เลขาธิการ คปภ. และผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมโครงการ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สาธิตกระบวนการซื้อ ประกันภัย 200 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่น ว่ามีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถซื้อได้ง่ายและคุ้มครองทันที เพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการทำ ประกันภัย

Posted in ประกันภัย | Tagged , , | Leave a comment