Category Archives: คปภ.

คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ครั้งที่ 2

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ให้แก่ภาคธุรกิจประกันภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับในระยะเวลาอันใกล้นี้ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดสัมมนาทำความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเร่งด่วนที่สำนักงาน คปภ. ได้เสนอขอแก้ไขเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว พร้อมกันนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเรื่องร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยในส่วนของ คนกลางประกันภัย

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., นายหน้าประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , , | Leave a comment

ฟินันซ่าฯ ขายไม่ออกขาดทุนเยอะ ต้องโปะ 2 พันล้านถึงจะเอาอยู่

นักลงทุนรายเก่าและรายใหม่แสดงความสนใจตลอด แต่ยังไม่มีใครตัดสินซื้อกิจการ ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น เงินกองทุนประกันภัยติดลบ 1,300 ล้านบาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=569 ชะตากรรมบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด แขวนอยู่บนเส้นด้าย เวลายิ่งเหลือน้อยลงทุกที เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวชัดเจนให้เวลาฟินันซ่าแก้ปัญหาฐานะการเงินจนถึงสิ้นปีนี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการเด็ดขาดตามกระบวนการของกฎหมายทันที ไม่ปล่อยให้ยืดเยื้ออีกต่อไป

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ฟินันซ่าประกันชีวิต | Tagged , , , , , | Leave a comment

บอร์ดคปภ.ไฟเขียวฟีนิกซ์ กลับมารับประกันภัยตามปกติ

ฟีนิกซ์ ประกันภัย ดำเนินการเพิ่มทุน ปรับปรุงระบบงานบุคคลากรแล้วเสร็จ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=companies&interface=detail&id=506 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ที่ประชุมมีมติที่สำคัญ ดังนี้ 1. บริษัท ฟีนิกซ์ ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ถูกสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มทุน และปรับปรุงระบบงานและบุคคลากรแล้วเสร็จ

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , | Leave a comment

สำนักงาน คปภ. เปิดที่ทำการชั่วคราวเพิ่มอีก 1 แห่ง

คปภ.ตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการประชาชน จึงได้เพิ่มสถานที่ทำการให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราวอีก 1 แห่ง ณ อาคารสยามทาวเวอร์ ชั้น 11 ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่าตามที่สำนักงาน คปภ. ได้ประกาศใช้แผนปฎิบัติงานฉุกเฉิน เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย และย้ายที่ทำการใหญ่จากสำนักงาน คปภ. ถนนรัชดาภิเษก ไปยังสำนักงาน คปภ.เขตบางนา

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment