Category Archives: ประกันภัย

ซิกน่า ประกันภัย สำรวจคนไทย กังวลเรื่องความมั่นคงทางการเงิน

ซิกน่า ประกันภัย สำรวจคนไทย 78% ใช้เวลาไปกับกิจกรรมทางออนไลน์ รู้สึกไม่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน ซิกน่า คอร์ปอเรชั่น (Cigna Corporation) บริษัทผู้ให้บริการด้านสุขภาพระดับโลก ที่มีพันธกิจในการพัฒนาสุขภาพ ความเป็นอยู่และความมั่นคงในชีวิตให้กับลูกค้า ได้ประกาศผลการสำรวจการรับรู้และทัศนคติที่มีต่อ ‘สุขภาพและความเป็นอยู่’ โดยรวมของประชากรในประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รวมถึงสหราชอาณาจักร

Posted in ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

คปภ. รณรงค์การซื้อ ประกันภัย 200 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่น

ประกันภัย 200 เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก เลขาธิการ คปภ. และผู้บริหารหน่วยงานที่ร่วมโครงการ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สาธิตกระบวนการซื้อ ประกันภัย 200 ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ในเซเว่นอีเลฟเว่น ว่ามีขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถซื้อได้ง่ายและคุ้มครองทันที เพื่อให้ประชาชนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการทำ ประกันภัย

Posted in ประกันภัย | Tagged , , | Leave a comment

ส.ประกันวินาศภัยฯ ร่วมมือรัฐขยาย ประกันภัย พืชผลไปพืชไร่ ปศุสัตว์

ทดลองขยายการ ประกันภัย พืชผล ไปยังพืชไร่ ปศุสัตว์ ทดลองกับเกษตรกรโคนมท่าม่วง ให้เกษตรกรทำ ประกันภัย โคนม ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=753 นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกในการเปิดให้เกษตรกรทำ ประกันภัย พืชผล ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก เพราะรัฐบาลช่วยชดเชยเบี้ย ประกันภัย ซึ่งเกษตรกรควรทำ ประกันภัย ภายใน 45 วันหลังการเพาะปลูก

Posted in ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัย จุก CAR ratio ปี 55 ต่ำเกณฑ์เพียบ

ปัญหาการเรียกสินไหมคืนจาก ประกันภัย คู่ค้าลากยาวข้ามปี กระทบค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการ ประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=634 ผลพวงจากยอดตัวเลขการจ่ายค่าสินไหม น้ำท่วม รวมกันทั้งระบบกว่า 4.8 แสนล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ยังเป็นยอดค้างจ่ายสำหรับลูกค้ารายใหญ่กว่าครึ่ง จากสัดส่วนยอดเดิมที่เป็นกลุ่ม ประกันภัย ญี่ปุ่น และยุโรป รับไว้เป็นหลัก คิดเป็นมูลค่าคงค้างเกือบ 2 แสนล้านบาท ที่ยังอยู่ในกระบวนการค้างจ่ายที่ยังเป็นปัญหาอยู่

Posted in ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

เทเวศประกันภัย ขยายต่อโครงการ “รวมน้ำใจ คืนน้ำใสให้ชุมชน” ณ ตลาดนางเลิ้ง

จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกไขมัน และการติดตั้งถังดักไขมัน ประจำร้านค้าบริเวณตลาดนางเลิ้ง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด [มหาชน] ร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย, บริษัท สยามซานิทารี่แวร์ จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้การคัดแยกไขมัน และการติดตั้งถังดักไขมันประจำร้านค้าบริเวณตลาดนางเลิ้ง

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, เทเวศประกันภัย | Tagged , , , , | Leave a comment

คปภ. เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัย ครั้งที่ 2

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ให้แก่ภาคธุรกิจประกันภัย รวมถึงการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายที่จะมีผลใช้บังคับในระยะเวลาอันใกล้นี้ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 2,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดสัมมนาทำความเข้าใจ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับเร่งด่วนที่สำนักงาน คปภ. ได้เสนอขอแก้ไขเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งร่างกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว พร้อมกันนี้ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องเรื่องร่างกฎหมายแม่บทว่าด้วยการประกันภัยในส่วนของ คนกลางประกันภัย

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., นายหน้าประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย | Tagged , , , , , | Leave a comment

ประกันภัย สปป.ลาว จ่ายค่าสินไหม

มอบสินไหมทดแทนประกันภัยกับรถยนต์ของไทย ที่ถูกรถยนต์ที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับ AGL เฉี่ยวชน วิริยะประกันภัยเป็นตัวแทนรับมอบ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ผู้จัดการสินไหมทดแทน บริษัท ประกันภัย สปป.ลาว (Allianz General Laos : AGL) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยให้กับรถยนต์ของประเทศไทย ที่ถูกรถยนต์ที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับ AGL เฉี่ยวชน

Posted in ข่าวประกันภัยรถยนต์, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, วิริยะประกันภัย | Tagged , , , , , | Leave a comment

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

ปัญหาคาใจของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เหตุใดประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ไม่คุ้มครองให้ครบถ้วน โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คันที่ทำประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=corp&interface=detail&id=583 ในเรื่องความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น มีทั้งในส่วนที่บัญญัติไว้โดยกฎหมาย และในส่วนที่ตกลงกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทที่รับประกันภัย เพียงแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้กำหนดไว้โดยตรง แต่ต้องพิจารณาจากภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับเสี่ยง กับจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ หรือมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นจึงจะนำมาพิจารณาว่า เหตุที่เกิดขึ้นและทำความเสียหายให้กับวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์หรือไม่เพียงใด

Posted in ข่าวประกันภัย, ข่าวประกันภัยรถยนต์, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , , | Leave a comment

LMG ดันเบี้ยประกันภัย 5 พันล. เมืองไทยฯ แปรเป็นมหาชน

ลดสัดส่วนเบี้ยประกันภัยรถยนต์ เพิ่มเบี้ยประกันภัยไม่ใช่รถยนต์ (นันมอเตอร์) ให้เกิดความสมดุลในเรื่องรายได้ กระจายความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ประธานบริหารสูงสุด บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานครึ่งปีแรกมี เบี้ยประกันภัยรับรวม 2,548 ล้านบาท เติบโต 5% โดยปีนี้มั่นใจทำเบี้ยประกันภัยรับรวมได้ตามเป้า 5,000 ล้านบาท และมีฐานลูกค้า 5 แสนราย

Posted in ข่าวประกันภัย, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์, แอลเอ็มจี ประกันภัย | Tagged , , , , , | Leave a comment

ฟินันซ่าฯ ขายไม่ออกขาดทุนเยอะ ต้องโปะ 2 พันล้านถึงจะเอาอยู่

นักลงทุนรายเก่าและรายใหม่แสดงความสนใจตลอด แต่ยังไม่มีใครตัดสินซื้อกิจการ ผลขาดทุนเพิ่มขึ้น เงินกองทุนประกันภัยติดลบ 1,300 ล้านบาท ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=569 ชะตากรรมบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด แขวนอยู่บนเส้นด้าย เวลายิ่งเหลือน้อยลงทุกที เมื่อเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กล่าวชัดเจนให้เวลาฟินันซ่าแก้ปัญหาฐานะการเงินจนถึงสิ้นปีนี้ หลังจากนั้นจะดำเนินการเด็ดขาดตามกระบวนการของกฎหมายทันที ไม่ปล่อยให้ยืดเยื้ออีกต่อไป

Posted in ข่าวประกันภัย, คปภ., บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, ฟินันซ่าประกันชีวิต | Tagged , , , , , | Leave a comment