ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถกระบะ รหัส 12103 เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย MSIG – TOYOTA VIGO (Campaign 320) อายุรถ 2 ปี ทุนประกัน 700,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถกระบะ MSIG – TOYOTA VIGO (Campaign 320) อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000 บาท จาก เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (รหัสสินค้า 12103) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถกระบะ MSIG - TOYOTA VIGO (Campaign 320) อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000 บาทประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถกระบะ จากบริษัทเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก TOYOTA VIGO ทุกรุ่น ปีที่ผลิต (Model Year) :2011 2011 (รหัสสินค้า 12103) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 700,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 700,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 18,500.00 บาท รับส่วนลดทันที 1,374.18 บาท!!

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1ของ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

การทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MSIG – TOYOTA VIGO (Campaign 320) อายุรถ 2 ปี ทุน 700,000 บาท จาก เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (รหัสสินค้า 12103) เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับ ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส,รถเก๋ง รหัส 10043 ศรีเมืองประกันภัย ศรีเมือง (ภัยน้ำท่วม)-SMILE PLUS FLOOD ทุนประกัน 150,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง ศรีเมือง (ภัยน้ำท่วม)-SMILE PLUS FLOOD ทุน 150,000 บาท จาก ศรีเมืองประกันภัย (รหัสสินค้า 10043) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง ศรีเมือง (ภัยน้ำท่วม)-SMILE PLUS FLOOD ทุน 150,000 บาทประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทศรีเมืองประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 10043) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 7,539.09 บาท รับส่วนลดทันที 560.91 บาท!!

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัสของ บริษัท ศรีเมืองประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ศรีเมือง (ภัยน้ำท่วม)-SMILE PLUS FLOOD ทุน 150,000 บาท จาก ศรีเมืองประกันภัย (รหัสสินค้า 10043) เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ ศรีเมือง (ภัยน้ำท่วม)-SMILE PLUS FLOOD ทุน 150,000 บาท จาก ศรีเมืองประกันภัย (รหัสสินค้า 10043) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัย จุก CAR ratio ปี 55 ต่ำเกณฑ์เพียบ

ปัญหาการเรียกสินไหมคืนจาก ประกันภัย คู่ค้าลากยาวข้ามปี กระทบค่าความเสี่ยงด้านเครดิตจากการ ประกันภัย

ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ,
ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก
ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=other&interface=detail&id=634

ผลพวงจากยอดตัวเลขการจ่ายค่าสินไหม น้ำท่วม รวมกันทั้งระบบกว่า 4.8 แสนล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้ยังเป็นยอดค้างจ่ายสำหรับลูกค้ารายใหญ่กว่าครึ่ง จากสัดส่วนยอดเดิมที่เป็นกลุ่ม ประกันภัย ญี่ปุ่น และยุโรป รับไว้เป็นหลัก คิดเป็นมูลค่าคงค้างเกือบ 2 แสนล้านบาท ที่ยังอยู่ในกระบวนการค้างจ่ายที่ยังเป็นปัญหาอยู่ Continue reading

Posted in ประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส,รถเก๋ง รหัส 12156 แอกซ่าประกันภัย แอกซ่า (รถยุโรป+ซื้อเพิ่มภัยธรรมชาติ)-สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) ทุนประกัน 250,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง แอกซ่า (รถยุโรป+ซื้อเพิ่มภัยธรรมชาติ)-สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) ทุน 250,000 บาท จาก แอกซ่าประกันภัย (รหัสสินค้า 12156) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง แอกซ่า (รถยุโรป+ซื้อเพิ่มภัยธรรมชาติ)-สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) ทุน 250,000 บาทประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทแอกซ่าประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 12156) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 250,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 250,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 8,004.38 บาท รับส่วนลดทันที 595.62 บาท!!

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัสของ บริษัท แอกซ่าประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 พลัส แอกซ่า (รถยุโรป+ซื้อเพิ่มภัยธรรมชาติ)-สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) ทุน 250,000 บาท จาก แอกซ่าประกันภัย (รหัสสินค้า 12156) เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดยประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ แอกซ่า (รถยุโรป+ซื้อเพิ่มภัยธรรมชาติ)-สมาร์ทไดร์ฟ 5 (2+1) ทุน 250,000 บาท จาก แอกซ่าประกันภัย (รหัสสินค้า 12156) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถเก๋ง รหัส 9704 เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย MSIG – TOYOTA CAMRY อายุรถ 6 ปี ทุนประกัน 600,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถเก๋ง MSIG – TOYOTA CAMRY อายุรถ 6 ปี ทุน 600,000 บาท จาก เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (รหัสสินค้า 9704) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง MSIG - TOYOTA CAMRY อายุรถ 6 ปี ทุน 600,000 บาทประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถเก๋ง จากบริษัทเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล TOYOTA CAMRY ทุกรุ่น ปีที่ผลิต (Model Year) :2007 2007 (รหัสสินค้า 9704) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 600,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 600,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 5,000.00 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 10,999.86 บาท รับส่วนลดทันที 818.14 บาท!!

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ของ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

การทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 MSIG – TOYOTA CAMRY อายุรถ 6 ปี ทุน 600,000 บาท จาก เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (รหัสสินค้า 9704) เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับ ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัยรถยนต์ 3พลัส,รถเก๋ง รหัส 3416 อาคเนย์ประกันภัย PLATINUM 3 Plus

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง อาคเนย์-PLATINUM 3 Plus ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 3416) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง อาคเนย์-PLATINUM 3 Plus ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก)ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส,รถเก๋ง จากบริษัทอาคเนย์ประกันภัย สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัสสินค้า 3416) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 150,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 7,446.64 บาท (รวมค่าอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3พลัส ของ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์-PLATINUM 3 Plus ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 3416) เป็น ประกันภัยรถยนต์ ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ อาคเนย์-PLATINUM 3 Plus ทุน 150,000 บาท (ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก) จาก อาคเนย์ประกันภัย (รหัสสินค้า 3416) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถเก๋ง รหัส 9537 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ ไทยวิวัฒน์ TVI SAVE 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง ไทยวิวัฒน์ TVI SAVE 2 อายุรถ 13-15 ปี ทุน 80,000 บาท จาก ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (รหัสสินค้า 9537) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง ไทยวิวัฒน์ TVI SAVE 2 อายุรถ 13-15 ปี ทุน 80,000 บาทประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ชั้น1,รถเก๋ง จากบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ สำหรับ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล ทุกยี่ห้อ 2000 1999 1998 (รหัสสินค้า 9537) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 80,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 80,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 3,500.00 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 10,517.75 บาท (รวมค่าอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ชั้น1ของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์

การทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 ไทยวิวัฒน์ TVI SAVE 2 อายุรถ 13-15 ปี ทุน 80,000 บาท จาก ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (รหัสสินค้า 9537) เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับ ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์, วิริยะประกันภัย | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3,รถกระบะ รหัส 1256 อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย 2 in 1 saved

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3,รถกระบะ อลิอันซ์ ซีพี-2 in 1 saved จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 1256) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3,รถกระบะ อลิอันซ์ ซีพี-2 in 1 savedประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3,รถกระบะ จากบริษัทอลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 1256) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ

 • ไม่มีประกันตัวรถ
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 3,536.40 บาท (รวมค่าอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท3 ของ บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น3 อลิอันซ์ ซีพี-2 in 1 saved จาก อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย (รหัสสินค้า 1256) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจที่เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท ซึ่งให้ความคุ้มครองต่อตัวรถยนต์และทรัพย์สินคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และผู้ทำ ประกันภัยรถยนต์ สามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองบุคคลภายในรถเพิ่มเติมได้ตามต้องการ อัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองหลักที่คุ้มครองฝ่ายคู่กรณี และความคุ่มครองเพิ่มเติมที่ผู้ทำประกันต้องการ ดังนี้นผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไข ความคุ้มครองหลัก และความคุ้มครองเพิ่มเติมต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัยรถยนต์ 2พลัส,รถกระบะ รหัส 3542 เอเชียประกันภัย ทุน 200,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ เอเซีย ทุน 200,000 บาท จาก เอเชียประกันภัย (รหัสสินค้า 3542) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส,รถกระบะ จากบริษัทเอเชียประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก (รหัสสินค้า 3542) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 200,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 200,000.00 บาท
 • ค่ารับผิดส่วนแรก 2,000.00 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 8,283.76 บาท (รวมค่าอากร และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2พลัส

ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2 พลัส เป็นประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองใกล้เคียงประกันภัยประเภท 1 มากที่สุด โดย ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้จะคุ้มครองเมื่อรถหายและเมื่อเกิดไฟไหม้กับตัวรถของผู้เอาประกัน และจะรับผิดชอบทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ.ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองสูงแต่ไม่ต้องการชำระเบี้ยประกันภัยประเภท 1 ซึ่งมีราคาสูง เนื่องจาก ประกันภัยรถยนต์ เอเซีย ทุน 200,000 บาท จาก เอเชียประกันภัย (รหัสสินค้า 3542) เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำ ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถกระบะ รหัส 9177 เทเวศประกันภัย รถ 4 ปี ทุนประกัน 450,000 บาท

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถกระบะ เทเวศ – กระบะส่วนบุคคล อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000 บาท จาก เทเวศประกันภัย (รหัสสินค้า 9177) โดย ทูเดย์อินชัวร์

ประกันภัยรถยนต์ แบบ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1,รถกระบะ จากบริษัทเทเวศประกันภัย สำหรับ รถกระบะบรรทุก ทุกยี่ห้อ 2009 (รหัสสินค้า 9177) คุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินบุคคลภายนอก และคุ้มครองภายในตัวรถ ดังนี้

 • ประกันตัวรถ วงเงิน 450,000.00 บาท
 • รถหายจ่าย 450,000.00 บาท
 • ไม่มีค่ารับผิดส่วนแรก

ประกันภัยรถยนต์ ราคาพิเศษ เพียง 15,540.00 บาท (รวมค่าอากรและภาษีมูลค่าเพิ่ม เรียบร้อยแล้ว)

รายละเอียดความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1

การทำ ประกันภัยรถยนต์ ชั้น1 เทเวศ – กระบะส่วนบุคคล อายุรถ 4 ปี ทุน 450,000 บาท จาก เทเวศประกันภัย (รหัสสินค้า 9177) เป็นการคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้เอาประกันอย่างสูงสุด บริษัทผู้รับ ประกันภัยรถยนต์ จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอาประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันภัยรถยนต์ ประเภทนี้เหมาะสมสำหรับรถยนต์จดทะเบียนใหม่ทุกประเภท และรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว (ซึ่งเงื่อนไขการรับประกันอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง) และเนื่องจากอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยประเภทนี้มีความหลากหลาย ผู้ที่ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรศึกษา เงื่อนไขและส่วนลดต่างๆ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำที่สุด Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , | Leave a comment