Tag Archives: ข่าวประกันภัยรถยนต์

“นวกิจ” ปรับทัพทำตลาดเชิงรุก ฟันเบี้ย ประกันภัย 3 พันล้าน ประกันภัยรถยนต์ หนุน

ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจใหม่ เพิ่มความใกล้ชิดตัวแทนบุคคล คู่ค้า สถาบันการเงิน ประกันภัยรถยนต์ โตเยอะทดแทนเบี้ยที่หายไป ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ครึ่งปีบมจ.นวกิจประกันภัยมีเบี้ย ประกันภัย รับรวม 1,366.6 ล้านบาท เติบโต 15% กำไรสุทธิ 175.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 1,215% เทียบกับช่วงเดียวกันปี 2555 ที่ขาดทุนสุทธิ 15.7 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรจากการรับ ประกันภัย และลงทุนเพิ่มขึ้น ขณะที่สำรองสินไหมน้ำท่วมตอนปี 2554 ที่ตั้งไว้สูงกว่าความเป็นจริง … Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , , , , | Leave a comment

คปภ. จับมือ ประกันภัยรถยนต์ ตรวจสภาพรถยนต์ฟรี

คปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ประกันภัยรถยนต์ “ตรวจรถยนต์ก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556” ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวม ประกันภัยรถยนต์ มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. และภาคอุสาหกรรม ประกันภัยรถยนต์ ร่วมมือกันจัดโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 โดยในช่วงแรกจะเป็นกิจกรรมตรวจสภาพการทำงานของรถยนต์ก่อนออกเดินทาง เช่น ระดับน้ำมันเกียร์ ระดับน้ำในหม้อน้ำ หม้อพัก และน้ำหล่อเย็น ระดับน้ำมันเบรก แบตเตอร์รี่ แรงดันลมยาง และสภาพยางรถยนต์ ระบบไฟส่องสว่าง … Continue reading

Posted in ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , | Leave a comment

ประกันภัย สปป.ลาว จ่ายค่าสินไหม

มอบสินไหมทดแทนประกันภัยกับรถยนต์ของไทย ที่ถูกรถยนต์ที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับ AGL เฉี่ยวชน วิริยะประกันภัยเป็นตัวแทนรับมอบ ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ผู้จัดการสินไหมทดแทน บริษัท ประกันภัย สปป.ลาว (Allianz General Laos : AGL) มอบสินไหมทดแทนประกันภัยให้กับรถยนต์ของประเทศไทย ที่ถูกรถยนต์ที่ทำประกันภัยรถยนต์ไว้กับ AGL เฉี่ยวชน

Posted in ข่าวประกันภัยรถยนต์, บริษัทประกันภัย, ประกันภัย, วิริยะประกันภัย | Tagged , , , , , | Leave a comment

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย

ปัญหาคาใจของผู้เอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เหตุใดประกันภัยรถยนต์ชั้น1 ไม่คุ้มครองให้ครบถ้วน โดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์คันที่ทำประกันภัย ประชาสัมพันธ์โดย : ทูเดย์อินชัวร์ดอทคอม ศูนย์รวมประกันภัยรถยนต์มากกว่า 3,000 รายการ, ประกันภัยรถยนต์ชั้น1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น3 ประกันภัยรถยนต์หลากหลายรุ่นให้เลือก ข้อมูล : http://www.todayinsure.com/index.php?ui=news&tag=corp&interface=detail&id=583 ในเรื่องความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยนั้น มีทั้งในส่วนที่บัญญัติไว้โดยกฎหมาย และในส่วนที่ตกลงกัน ระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทที่รับประกันภัย เพียงแต่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่ได้กำหนดไว้โดยตรง แต่ต้องพิจารณาจากภัยที่ผู้รับประกันภัยตกลงรับเสี่ยง กับจำนวนเงินซึ่งเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยแต่ละฉบับ หรือมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้นจึงจะนำมาพิจารณาว่า เหตุที่เกิดขึ้นและทำความเสียหายให้กับวัตถุที่เอาประกันภัยนั้น จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์หรือไม่เพียงใด

Posted in ข่าวประกันภัย, ข่าวประกันภัยรถยนต์, ประกันภัย, ประกันภัยรถยนต์ | Tagged , , , , | Leave a comment